Tekla Structures 2019

Truly Constructible

Tekla 2019 sürümü, verimliliğinizi arttırmak ve daha yalın bir iş akışı oluşturmanızı sağlamak için size geliştirmeler, yenilikler ve yeni özellikler sunar.

Türkçe English

Genel resimlerde ek bilgi notları, çizgi stilleri ve ölçülendirmelerin klonlanması

Genel resimlerin üretilmesini her zamankinden kolay hale getirdik. Genel resimlerde ölçülendirme çizgilerini, markaları ve çizgi stillerini artık resmin bir bölgesinden diğerine klonlayabilirsiniz. Bilgi notları, ölçülendirme çizgisi, çizgi tipleri dahil tüm içerik yeni şekle uygun olarak tekrar üretilecektir. Resim üretilmesi ve dökümantasyon işleri hızlanacaktır. Temel, ankraj planı donatı resimleri, yan görünüşler gibi tekrarlı alanlar içeren resimlerde kullanım için idealdir.

“Çok kullanışlı bir araç. Resimlerin hazırlanması için harcanan zamanı kısaltacaktır.”

Kullanıcı Geribildirim Programından alıntı

Klonlama sırasında resim görünüşlerinin hizalanması

Resimlerdeki görünüşlerin daha akıllı idaresi sayesinde klonlama ile resim üretilmesi artık çok daha hızlı. Kaynak resimde görünüşler hizalandığında, klonlanan resimdeki görünüşler de otomatik olarak hizalanacaktır, bu da resimlere elle müdahalenin azalmasına ve kalitenin artmasına olanak sağlayacaktır. Hizalanan görüntüler okunaklılığı arttıracaktır, özellikle assembly ve prekast resimlerinde klonlanlama özelliğini kullanarak zaman kazanacaksınız.

Ölçü yakalama noktalarının birleştirilmesi

Artık ölçü yakalama noktalarının hangi objeleri takip edeceğini kesin olarak seçebilirsiniz. Ölçü çizgisi modeldeki değişikliklere uygun olarak güncellenecektir, böylece klonlama işlemindeki güvenilirlik artacaktır.

“Sanırım resim klonlamaya yardımcı olacaktır.”

Kullanıcı Geribildirim Programından alıntı

Gelişmiş resim içerik yöneticisi

Resimlerin kontrolü, markalanması ve biçimlendirmesine yardımcı olan resim içerik yöneticisindeki yeni olanaklar sayesinde kendi ofis standartlarınıza uygun resimleri daha hızlı hazırlayabilirsiniz.

Markaların bir noktaya göre hizalanarak düzenlenmesi

Markaları hizalama olanağıyla resimleri kolayca düzenleyerek kendi ofis standartlarınıza uygun resimleri daha hızlı hazırlayabilirsiniz.

“Bu fonksiyon çok kullanışlı ve montaj resimlerinin hazırlanmasında kesinlikle çok zaman kazandıracak!”

Kullanıcı Geribildirim Programından alıntı

Daha fazla sayıda farklı türden BIM objesine destek

Dışarıdan alma olanaklarındaki gelişmelerle, daha fazla obje çeşidi modele eleman olarak alınabilir ve resimlerde kullanılabilir. Katı-model olmayan elemanlar da artık detay ve kesit görünüşlerinde görünür olacaktır.

Yeni dairesel grid araçları ve konstrüktif objeleriyle daha kolay yerleşim planı

Dairesel geometriye sahip bir yapıyı modellerken dolaylı yöntemler kullanmasına ihtiyaç bırakmayacak, verimliliği arttırıcı geometrik iyileştirmeler yapıldı. Artık gerçek dairesel gridler oluşturabilirsiniz. Yeni konstrüktif yay ve polycurve elemanlarıyla ek detayların yerleşimlerini daha hızlı ve kolay hazırlayabilirsiniz. .

“Dairesel grid kullanması oldukça kolay, sanırım Tekla'ya yeni başlayan biri bile çok hızlı bir şekilde öğrenebilir."

Kullanıcı Geribildirim Programından alıntı


Gelişmiş resim düzeni ayarları

Kendi ofis standartlarınıza uygun resim ve tabloları daha kolay oluşturabileceksiniz. Resim düzenini tablo ve liste şablonlarını sadece sürükleyip bırakarak oluşturabilir, resim düzeni oluşturulmasında zaman kazanıp verimliliğinizi arttırabilirsiniz.


Revit'e Geometri Aktarımı

Revit aktarım aracı, müşterilerin .rvt dosya gereksinimleri olduğu durumlarda, Tekla kullanıcılarının bu projelere dahil olmasına olanak vererek size daha fazla esneklik sağlar. Eğer IFC kullanımı kabul edilebilir değilse, model datası aktarımı için projelerinizde .rvt kullanabilirsiniz.

Tekla Warehuose
Tekla Warehouse eklentisi


IFC referans modellerdeki geometrik değişikliklerin kolay yönetimi

IFC değişiklik yönetimi için yeni geliştirmeler yaptık. Artık belirli toleranslar seçerek önemsiz değişiklikler için gereksiz olarak ikaz edilme sayınızı azaltabilir, daha iyi bilgi ile geometrik değişikliklerin ana nedenini daha açıkça anlayabilirisniz. (örneğin, ağırlık merkezinin değişip değişmediği bilgisi)


Item 'ların daha kolay yerleştirilebilmesi

Tekla Structures 2019 'da, dışarıdan alınan Item 'ların kullanımını basitleştirdik, örneğin betonarme gömülü elemanlar gibi elemanların belli bir açı ve konumda modele eklenmesi artık daha hızlı ve kolay. Elemanın oryantasyonunu ve açısını elemanı modele eklerken interaktif öngörünüm ve direk manupulasyon araçlarının yardımıyla doğrudan kontrol edebilirsiniz. Bu güncellemeyle özellikle yerinde dökme betonarme yapılarda daha efektif bir şekilde doğru modelleme yapabilirsiniz.


Model görünüşlerinde ihtiyaca göre düzenlenen markalar

Model görünüşünde, model objelerinin markaları görüntülenirken, artık hangi objelerin özelliklerinin gösterileceği üzerinde daha iyi bir kontrol sağlayacaksınız. İhtiyaç olunan bilgileri modelden alarak görsel raporları daha hızlı oluşturabilir veya modeldeki bilgiyi daha kolay kontrol edebilirsiniz. Nelerin görüntüleneceğini kontrol için örneğin ağırlık, poz numarası gibi istenen bilginin olduğu seçeneği sadece assemblylerin ana elemanları için basitçe seçin.


Animasyon ve yüksek kalitede işlenmiş resim için yeni Trimble Connect Visualizer eklentisi

Tekla Structures kullanıcıları artık yüksek kalitede render resim ve animasyon hazırlayabilecek. Böylelikle artık çok büyük yapısal modellerde bile tasarım amacı detaylı olarak aktarılabileceğinden daha bilinçli karar alınabilmesine olanak sağlanır.

Trimble Connect Visualizer eklentisi, mevcut yapısal modellere değer katarak Tekla Structures 'ın işlevselliğini arttırır. Proje ve satış için hazırlanan surumları, tasarım ve bina tercihlerini gösteren açıklayıcı ve ilgi çekici bilgilerle geliştirebilirsiniz. Yapısal stratejiyi geniş bir kitleye aktarıp, geri bildirim alarak verimliliği ve proje kalitesini arttırabilirsiniz.

Tekla Warehuose
Tekla Warehouse eklentisi


Köprü tasarımcıları için Tekla Structures 2019 'daki yenilikler

Köprü tasarımcılarının, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve rekabetçi olabilmek için BrIM (Köprü Bilgi Modelleme) oluşturabilen gelişmiş araçlara ihtiyacı vardır.

İş akışınızı geliştiştirmek için Bridge Creator eklentisi

Bridge Creator köprü tasarımcıları için geliştirilmiş yeni bir eklentidir. Erken tasarım aşamalarını kolaylaştırıp, hızlandırmak amaçlanmıştır. Farklı seviyede deverli yol geometrilerine sahip karmaşık köprü tabliyelerini doğru modellemede zorlanıyorsanız, o zaman sizin için mükemmel bir araçtır.

Tekla Warehuose
Tekla Warehouse eklentisi

Verimli çalışma için yeni Köprü Tasarımcısı rolü

2019 sürümünde, Beam Extruder, Concrete Bridge Reinforcement ve Bridge Creator eklentileri gibi köprü tasarlarken verimliliğinizi arttıracak araçları içeren özelleşmiş bir menüye sahip Köprü Tasarımcısı rolü vardır.


Donatı detaylandırmadaki gelişmeler

Araç çubuğundaki gelişmeler

Yeni Tekla kullanıcılarının yazılımı daha hızlı ve sezgisel bir şekilde öğrenebilmeleri amacıyla donatı modellemede kullanılan önemli araçları vurguladık.

Donatı bükümü ve donatı grup özellikleri ile ilgili geliştirmeler

Modeldeki büküm ve grup özellikleriyle donatıları modellemede artık en üst düzeyde kontrol sağlayabilirsiniz. Donatı çizelgelerini optimize edebilir, kesilmiş ve bükülmüş hazır donatı siparişleri verilmesinin gerektiği projelerde, fabrikasyon durumunu tam olarak temsil eden donatı çubuklarını BIM ortamında modelleyebilirsiniz.

1:2, 1:3 ve 1:4 donatı kenetlenme boyu desteği

Donatı detaylandırmada harcadığınız zamanınızı azlatmak ve imal edilebilirliği geliştirmek için, kullanım amacı ne olursa olsun gerekli donatının oluşturulabilmesi için gerekli opsiyonları geliştirdik. Uç detayları, ayırma ve özellik düzenleyicilerin tamamı farklı amaçlı kullanılan çubukları değiştirebilir.

"İyi iş çıkarılmış, betonarme ve prekast yapıların tümünde kullanılabilecek yeni bir özellik!"

Kullanıcı Geribildirim Programından alıntı

Donatı gruplarında renk kodları

Donatı gruplarının daha kolay ve daha dinamik yönetimi için görmek istediğiniz çıktıyı kontrol etmeyi kolaylaştıran bir geliştirme hazırladık. Renklendirme fonksiyonu tek bir tıklamayla, hangi donatı çubuklarının beraber gruplandığını göstererek hataları düzeltmenize yardımcı olur ve size zaman kazandırır.


STAAD bağlantısı güncellendi

Tekla Structures ve STAAD arasındaki bağlantıyı güncelledik. STAAD 'ın en son versiyonuyla çalışan (v8i ss6) inşaat mühendisleri artık Tekla Structures ile kritik proje bilgileri gönderip alabilir. Böylelikle iki kez veri girişi gerekliliği azalacak, daha az hata riski ile daha az mükerrer iş yapılması sağlanacaktır.


Prekast yapılardaki iyileştirmeler

Design-to-cost aracı ile daha hızlı maliyet hesaplama

Bu yeni eklentiyle, konsept tasarım aşamasında birim maliyetleri bir tasarım parametresi gibi kullanabilirsiniz. Böylelikle prekast yapılarda maliyetler çıkartılırken, Tekla model ortamında alternatif tasarımların karşılaştırmasını yapabilir ve en efektif çözümün bulunmasını hızlandırabilirsiniz. Model ortamında özelleştirilebilir parametrelerle farklı türdeki her eleman için birim maliyetler belirleyebilirsiniz. Tekla seçilen elemanların maliyetlerini otomatik olarak hesaplayıp modelde üzerinde markalar yardımıyla size raporlayabilir. Değişikliklerin maliyet üzerindeki etkisini model üzerinde anında görüntüleyebilmeniz yardımıyla projeniz için en ekonomik prekast çözümünü daha kolay bulabilirsiniz.

Tekla Warehuose
Tekla Warehouse eklentisi

Sandviç panel detaylarındaki iyileştirmeler

Sandviç panelleri içeren yapılarda tasarım ve modellemede otomasyon sağlayan araçları daha da geliştirdik. Eklentinin 2018 sonunda gelen son versiyonu, modelde veri bakımında daha zengin içerik sunmakta, daha esnek ve kullanımı kolay çalışma ortamı sağlamaktadır.

Tekla Warehuose
Tekla Warehouse eklentisi

Half-slab prefabrik döşeme donatı detaylandırma araçlarındaki iyileştirmeler

Half-slab donatı aracı, donatı ve bağlantı kirişlerin döşemeye otomatik olarak, optimize bir şekilde eklenmesine olanak verir. Araç seti, tasarımda yapılan bazı tekrarlı işleri otomatikleştirerek ihtiyaç duyduğunuz bilginin etkin ve hatasız bir şekilde oluşturulmasını sağlar. İlk versiyonu geçen sene hazırlanan bu eklentiyi, half-slab tipi prefabrik donatılı döşemelerin tasarımında daha etkin bir iş akışı sağlaması için daha da geliştirdik.

Tekla Warehuose
Tekla Warehouse eklentisi

Modelden üretime veri akışındaki iyileştirmeler

Prefabrik beton üretimine veri aktarımındaki yeni geliştirmeler sayesinde artık daha fazla veri otomatik olarak aktarılabilmekte ve daha kapsamlı bir iş akışı desteklemektedir. Modelden prekast üretim sistemlerine veri aktarımında yapılan iyileştirmelerden bazıları;

  • BVBS dosya formatı artık dairesel ve sarmal donatıları destekliyor
  • Unitechnik UT veri aktarımı hasır donatının kesim ve bükümleriyle beraber açılmış (unfolded) olarak aktarılmasına ve sevkiyat bilgisinin eklenmesine olanak verir, donatının üretimdeki makinaların gereksinimlerini karşılamadığı durumları otomatik olarak tanır
  • Sandviç panel ve çift duvarların veri aktarımı UT formatı için iyileştirildi. Unitechnik UXML ve Progress PXML aktarım formatları artık çift duvarlarıda kapsıyor.
  • PXML verisi aktarımında, otomatik oryantasyon, büküm, açılmış (unfolded) donatı hasırları ve elektrik tesisat tüp geçiş verileri iyileştirildi

Yerinde dökme betonarme yapılarda iyileştirmeler

Pour-unit özelliği iyileştirmeleri

Beton döküm bilgisinin yönetimini daha esnek ve güçlü hale getirerek pour-unit özelliğini güncelledik. Artık model içeriğinin, yerinde dökme beton için manüel olarak yönetimi daha kolay. Kalıp işleri, donatı ve çeşitli beton aksesuarları oluşturulurken otomatik olarak pour-unit 'e eklenir, fakat bazı durumlarda gerçek hayattaki duruma cevap vermesini sağlamak için elle bazı değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç olabilir. Artık eklemek istediğiniz her şeyi seçerek bir seferde istediğiniz pour-unit 'e ekeleyebilirsiniz.

Komple kalıp rapor ve çizimleri

Tekla Structures 2019 'da, bazı özellikler tüm kalıp elemanları üzerine otomatik olarak önden yazılır. Kalıp elemanlarını, genel kalıp özelliklerini kullanarak, kalıp sisteminden yada üreticisinden bağımsız olarak yönetebilirsiniz. Kalıp işleri için ön tanımlı filtreler, Organizer aracı ve resim ayarları daha kolay bilgi yönetimine ve modelde kalıp elemanlarının kontrolüne izin verir. Böylelikle filtre, model görünüşü ve resimler için ayrı ayrı ayarlar oluşturmanıza gerek kalmadan kalıp resimlerini daha hızlı hazırlamanıza olanak sağlar.

Bu ayarlar Tekla Structures 2019 'un öntanımlı ortamına dahil edilmiştir. Aynı zamanda Tekla Warehouse adresinden de indirilebilir.

Duvar - Kalıp Yerleştirme Aracının güncel sürümüne daha fazla detay eklendi

Son sürümdeki yeni özellikler, daha doğru kalıp modellerini daha etkin bir şekilde oluşturmanıza, raporlar ve resimlerde daha kapsamlı malzeme tanımlaması yapmanıza izin verir. Artık kalıp panelleri arasına otomatik dolgu ekleyebilir, kalıp bağlarını eklerken ara boruların eklenmesini sağlayabilirsiniz. Kalıp panellerini yerleştirirken kalıp aksesuarlarını doğrudan ekleyebilirsiniz.

Tekla Warehuose
Tekla Warehouse eklentisi

Kolon kalıplarının daha hızlı modellenmesi

Duvar - Kalıp yerleştirme araçları daha da geliştirilerek, kolon kalıplarının modellenmesine olan destek arttırıldı. Artık farklı boyutlar için ortak çalışan tek bir kolon durumu tanımlayabilirsiniz, böylelikle kolonun geometrisine uygun olarak doğru boyutlardaki kolon panelleri ve aksesuarları otomatik olarak yerleştirilir.

Tekla Warehuose
Tekla Warehouse eklentisi

Döşeme - Kalıp Yerleştirme Araçları ile daha fazla verimlilik

Kiriş yerleştirme araçlarını gerçeğe daha uygun ve kiriş kullanımını optimize edecek şekilde geliştirdik. Döşeme aracıyla kalıp panelleri yerleştirilirken artık kiriş gibi elemanları panellerle birlikte otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

Herhangi bir dikey elemanın altına kiriş veya destek elemanı koyabilirsiniz, böylelikle bu araçları aynı zamanda prefabrike beton veya çelik yapıda da kullanabilirsiniz.

Tekla Warehuose
Tekla Warehouse eklentisi

Shape Cleaner aracıyla tanışın

Tekla Structures 2018 ve 2018i versiyonlarında model içine dışarıdan eklenen elemanların büyük modellerde performans ve kalitesini arttıran pek çok geliştirme yapıldı. Shape Cleaner aracı bu geliştirmelerden tam olarak yararlanmanızı sağlayabilmek için eski projelerin modelleriyle de çalışmanızı sağlayan yeni bir araçtır. Model içine dışarıdan alınan elemanları, orijinal dosyalardan tekrar model içine alımına gerek bırakmadan yeni eklenen iyileştirmelerden yararlanmanıza olanak sunar.


Çelik modellemede daha fazla esneklik

Bükülmüş levhaları modellemede daha fazla esneklik

Boru ve konik kesitli elemanları artık daha kolay modelleyebilirsiniz. Örneğin, dairesel veya konik bükümlü kesiti modelleyebilir ve daha sonra da resimler ve CNC 'de açılmış (unfolded) durumunu kullanabilirsiniz.

“Spiral şekiller için mükemmel bir araç. 360° derece tam dönmeyen döner merdiven elemanlarını modelleyebilirsiniz. ”

Kullanıcı Geribildirim Programından alıntı

Yeni merdiven aracıyla kullanımı kolay detaylandırma

Yeni düz merdiven araçları merdivenlerin daha hızlı ve daha esnek modellenmesini sağlar. Modeldeki kontroller anında geri bildirim sağlayarak, tahmine yer bırakmadan, merdivenlerin hızlı ve kolay detaylandırılmasını sağlar.

“İşlevsellik harika. Model hızını arttıracağına ve işi daha eğlenceli hale getireceğine inanıyorum!”

Kullanıcı Geribildirim Programından alıntı

Mekanik bağlantı elemanlarına daha iyi destek

Cıvataların bağlandığı plakalara delik açmama seçeneğinin eklenmesiyle artık kendinden diş açan veya deliği yerinde açılacak cıvataların modellenmesi daha kolay. Delik gerekmediği durumların tanımlanabilmesi, önceden delinmiş veya şantiyede sonradan delinmesi gerekli elemanlarla çalışmayı kolaylaştır. Cıvataların imalatı veya sevkiyat markalarını etkilemeden doğru adetlerle modellenmesine olanak verir.


Gelişmiş İşbirliği

3B modelinizi resim bilgileriyle geliştirin ve işbirliğini arttırın

Trimble Connect 'e resim bağlama aracını kullanarak model içindeki dökümanları tüm takımınızla otomatik olarak paylaşabilirsiniz.

Marka, ölçü vb. resim bilgileriyle 3B modelinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca resimleri model üzerinde gösterebilmek için, resimlerin çıktılarını 3B DWG model alanında alabilirsiniz.

  • Proje dökümanları müşteri, müteahhit, mühendis, imalat ve montaj ekiplerini içeren daha geniş bir kitle ile paylaşılabilir.
  • Resimlerinin 3B modelden aranmasına olanak verir
  • 2B resimler 3B model üstüne konularak kontrol ve onaylama işleri, iletişim kolaylaşır

Tekla Warehuose
Tekla Warehouse eklentisi

Daha fazla bilgi


Tekla Model Paylaşımı

Daha da güçlü değişiklik yönetimi

Modelde gereksiz ve beklenmedik değişiklikleri azaltmak için Read-in fonksiyonundan, eleman kesimleri, cıvatalar, kenar pahları, şantiye kaynakları, poligon kaynaklar ve sub-assemblylerdeki girişimleri kaldırdık.

Resim kontrolüyle beraber, artık resimlerdeki değişiklikleri belirleyebilir ve önceki versiyona geri döndürebilirsiniz. Başka bir kullanıcı tarafından farkında olmadan yapılan değişikliklerin görülmesi ve idaresi artık daha kolay. Resimlerin güncellenmesine olan gerekliliği azaltmak için aynı zamanda numaralama idaresini de geliştirdik.

Yeni model paylaşım servisiyle Model Paylaşım kullanımınızı arttırın

Tekla Structures 2019, model paylaşım kullanımınızda size sağlam bir büyüme yolu sağlayan gelecek nesil model paylaşım servisini (v2.0) kullanan ilk sürümdür. Sağlam bir hizmet sağlamak için Azure servis componentlerini ve servis mimarisini yeniledik.

Başlamak daha kolay

Başlangıç ekranındaki Model Paylaşım seçeneği yeni kullanıcıların paylaşımdaki modellerini bulmasını kolaylaştırır. Yeni bir projeye katılım sırasında, bölgesel ayarları kontrol seçeneği yeni kullanıcıların Windows'ta uyumlu bölgesel ayarları seçmelerine yardımcı olur.

Temel kullanım için e-öğrenim dersleri ve eğitim videoları model paylaştığınız yeni kullanıcıların projeye daha hızlı adapte olmasını ve üretkenlik kazanmasını sağlayacaktır.

Getting started